like

Tuyệt đẹp thế giới của ‘những người tí hon’

Một nghệ thuật tạo hình thu nhỏ (minisize) rất đáng yêu, thể hiện sự tài hoa trong đôi bàn tay cũng như óc sáng tạo tuyệt vời của con người.

St

Bài viết liên quan