like

Tranh Grafity về Obama ở Washington

loading...

Năm 2008, khi Barak Obama thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Rất nhiều người dân ủng hộ ông. Thông qua nhiều hình thức khác nhau, hình tượng của tổng thống Obama luôn hiện hữu khắp nơi trên thủ đô Washington.

loading...


Nhung Hou

Bài viết liên quan

loading...