like

cdv-chientranh-15

loading...

Người biểu tình tại Berkeley, California tuần hành phản đối cuộc chiến tại Việt Nam vào tháng 12/1965. Ảnh: AP.

Bài viết liên quan

  • No related posts found
loading...