like

cdv-chientranh-10

Ni cô Thích Nữ Thanh Quang tự thiêu trong một nỗ lực phản đối sự đàn áp Phật giáo tại chùa Diệu Đế ở Huế, 29/5/1966. Ảnh: AP.

Bài viết liên quan

  • No related posts found