like

cdv-chientranh-07

loading...

Ronald A. Payne, một chiến binh thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh của Mỹ đang kiểm tra một lối vào đường hầm bằng chiếc đèn pin cá nhân, trước khi chui xuống đó để tìm những chiến sĩ cách mạng VN hoặc các thiết bị của họ, tại địa điểm cách Sài Gòn 25 dặm về phía Bắc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bài viết liên quan

  • No related posts found
loading...