like

cdv-chientranh-05

loading...

Bom napalm của Mỹ phát nổ và tạo ra quầng lửa lớn ngay gần các binh sĩ Mỹ đang tuần tra tại miền Nam Việt Nam năm 1966. Ảnh: AP.

Bài viết liên quan

  • No related posts found
loading...