like

cdv-chientranh-04

loading...

Một lính thủy quân lục chiến trẻ chờ đợi các đồng đội trong một cuộc đổ quân ở bãi biển Đà Nẵng, ngày 3/8/1965. Ảnh: US Marine Corps.

Bài viết liên quan

  • No related posts found
loading...