like

cdv-chientranh-02

loading...

Một chiếc xe tăng M41 của quân đội VNCH tiến vào một vị trí có quân Giải phóng ẩn nấp ở Sài Gòn, tháng 05/1960. Ảnh: Bộ quốc phòng Mỹ.

Bài viết liên quan

  • No related posts found
loading...