like

Sài Gòn đẹp mộc trên bưu thiếp xưa

loading...

Ngắm Sài Gòn đẹp mộc mạc trên những bưu thiếp cũ

loading...

Công viên trước nhà hát thành phố.

Đền kỷ niệm.

Đền kỷ niệm.

Tòa nhà Continental.

Nhà hát thành phố.

Viện bảo tàng.

Các cửa hàng trên đường phố.

Một hiệu sách.

Cảnh chợ búa Sài Gòn.

Chợ Cầu Ông Lãnh.

Tàu sân bay Pháp ở cảng Sài Gòn.

Bệnh viện quân đội Pháp.

Theo Bee

Bài viết liên quan

loading...