like

Phương tiện giao thông độc đáo mùa lụt

Gặp khó khăn khi di chuyển trong mùa lũ lụt? Dưới đây là một số cách đi lại đầy sáng tạo của người dân Thái lúc mọi nơi chìm dưới nước.

Theo Vietnamnet

Bài viết liên quan