like

Những khuôn mặt rạng rỡ vì hôi được bia ở Đồng Nai

loading...


Mặt ai cũng vui vẻ, có người còn mang cả xe ba gác ra để chở bia, những xe máy chất tới 6 thùng bia lên yên xe.

1456643-10201864266120143-1478778247-n_1
hoi-bia-1.jpg
hoi-bia-2.jpg
hoi-bia-3.jpg
hoi-bia-4.jpg
hoi-bia-5.jpg
hoi-bia-6.jpg
hoi-bia-7.jpg

Bài viết liên quan

loading...