like

Những chiếc quan tài kỳ quái

loading...

Quan tài hình ô tô, máy bay, con gà mái hay điện thoại Nokia… là những món quà ý nghĩa cuối cùng mà người đang sống dành tặng cho người đã khuất ở Ghana..

Bài viết liên quan

loading...