like

Những câu chuyện trong xe

TamDiem.Net – Những câu chuyện điên rồ và thú vị nhất xảy ra trong một chiếc xe hơi du lịch là một dự án của hai nhiếp ảnh gia Ashot Gevorkyan và Yaryshev Evgeny mang tên In Da Car. Bộ ảnh được thực hiện ở hai thành phố bốn xe ô tô, và hơn 30 người tham gia. Dưới đây là câu chuyện của họ:

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/999.jpg

 http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car3-580x340.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car4-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car5-580x375.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car6-580x378.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car7-580x330.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car8-580x348.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car10-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car11-580x344.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car9-580x357.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car12-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car13-580x366.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car15-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car16-580x352.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car17-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car18-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car19-580x386.jpg

http://www.tamdiem.net/wp-content/uploads/2012/06/in-da-car14-580x386.jpg

Minh Quang

Bài viết liên quan