like

Nhiếp ảnh ý niệm

Nhiếp ảnh ý niệm là một loại nhiếp ảnh ẩn chứ ý nghĩa bên trong nó. Bạn cần có một đầu óc sáng tạo để tạo ra loại ảnh này. Trong bài đăng này tôi đã sưu tập một số lượng lớn các bức ảnh ý niệm, mong rằng sẽ đem lại cho các ban niềm đam mê tạo ra nhiều bức ảnh ý niệm hơn nữa.

 

 

Minh Quang

Bài viết liên quan