like

Ngắm đội nữ cảnh vệ xinh đẹp của Hillary Clinton

Họ là những tay súng cừ khôi, cực kỳ tinh nhuệ mà đi bất cứ đâu, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng mang theo để bảo vệ bà.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đi đâu cũng có một đội cảnh vệ nữ trẻ đẹp đi theo bảo vệ bà vòng trong vòng ngoài. Họ là những cô gái được huấn luyện thành tay súng cừ khôi, có võ nghệ cao cường và óc phán đoán nhanh nhạy. Ngoài thời gian tháp tùng bà Hillary Clinton trong các sự kiện lớn nhỏ, họ vẫn say mê luyện tập.

Bài viết liên quan