like

Nét hồn nhiên của trẻ em HN thời bao cấp

loading...

Dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Werner Schulze, trẻ con Hà Nội những năm tháng khó khăn nhất có điều gì đó thực sự “lạ”…

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

loading...

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Historical Vietnam - North Vietnam 1973

Theo GDVN

Bài viết liên quan

loading...