like

Mô hình giải phẫu cơ thể người từ thế kỷ 19

loading...

Tại London đang diễn ra triển lãm mô hình giải phẫu cơ thể con người có từ thế kỷ 19.

Nhiều bộ sưu tập có thể làm cho bạn cảm thấy khó chịu, nhưng đây là khoa học, khoa học không phải là để làm cho bạn thoải mái trong khi ở đó.

loading...

Minh Quang

Bài viết liên quan

loading...