like

Kỳ lạ cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ở Tokyo

Nhiếp ảnh gia Adrian Storey sống tại Tokyo, ông đã ghi lại cảnh ‘ngủ đêm’ ở Tokyo tại những nơi công cộng.

Đây là một số nơi công cộng kỳ lạ mà mọi người quyết định ‘ngả lưng’, thay vì về nhà và ngủ trên giường như thường lệ.

(theo CNN)

Bài viết liên quan