like

Khi mọi thứ thành hình vuông

Bộ ảnh này xuất phát từ một ý tưởng rất thú vị. Rằng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trên thế giới là hình vuông?

Minh Quang

Bài viết liên quan