like

Cận cảnh bộ tem phiếu quyền năng thời bao cấp

Với nhiều người trẻ tuổi hiện nay có lẽ danh từ “tem phiếu” đã quá xa lạ nhưng cái tên này một thời từng có quyền năng “không gì so sánh”.

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bài viết liên quan