like

Các hãng công nghệ dùng mẫu nude để quảng cáo

Hết xe hơi đến lượt các hãng công nghệ đua nhau dùng người mẫu nude để quảng cáo sản phẩm. Bằng cách vẽ sãn phẩm và nhãn hàng lên người mẫu. Xem ra người Trung Quốc rất chuộng hình thức này

1 (Copy)

2 (Copy)

3 (Copy)

4 (Copy)

5 (Copy)

6 (Copy)

7 (Copy)

8 (Copy)

9 (Copy)

10 (Copy)

11 (Copy)

12 (Copy)

13 (Copy)

14 (Copy)

15 (Copy)

Bài viết liên quan