like

Bộ sưu tập tranh tường của nghệ sĩ người Pháp


Seth Globepainter là một nghệ sĩ người Pháp. Ông đi khắp thế giới và vẽ những bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật trên tường. Có thể kể ra một số địa điểm ông đã từng đặt chân đến như: Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và các nước khác…

3

4

5

6

7

1

2

Bài viết liên quan