like

Biếm họa hài hước về giao thông Việt Nam

loading...

‘Ra đường ngắm gái, mất lái như chơi’ hay ‘Phóng nhanh xanh cỏ’… là những thông điệp giao thông từ 40 bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thành Phong.

giao-thogn-2

giao-thong

giao-thong-1

giao-thong-3

giao-thong-4

giao-thong-6

loading...

giao-thong-7

giao-thong-8

giao-thong-9

giao-thong-10

giao-thong-11

giao-thong-12
Họa Sĩ Thành Phong

Bài viết liên quan

loading...