like

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Vì một worldcup không xung đột, kể từ hôm nay, tivi là của anh.

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Đồng lòng đòi quyền lợi

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Có một nỗi buồn không nhẹ của những người không được xem World Cup

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Còn gặp nhau

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Dự đoán nhà vô địch

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Lệch sóng rồi, chia tay thôi

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014

Bài viết liên quan